Constructief buurtoverleg leidt tot nieuwe verkeersregeling Bloemsehoeve.


vrijdag, 8 september, 2017
Constructief buurtoverleg leidt tot nieuwe verkeersregeling Bloemsehoeve.

Door de wegenwerken in Betekom en op de Herseltsesteenweg had het woongebied rond de Bloemsehoeve te kampen met sluipverkeer en extra verkeersdrukte. Om de overlast voor de bewoners te beperken, de verkeersveiligheid te garanderen en het verkeer vlot te laten verlopen, paste de stad Aarschot op advies van de politiezone Aarschot de verkeerssituatie in de omgeving van de Bloemsehoeve tijdelijk aan. Burgemeester André Peeters en politiekorpschef Bart Van Thienen zaten samen met een delegatie van de buurtbewoners om tot een oplossing te komen die bevredigend was voor iedereen.

De hoofdbekommernis van het stadsbestuur was om de buurt van de Bloemsehoeve veiliger te maken voor fietsers - vooral de schoolgaande jeugd - en de leefbaarheid van de buurt te garanderen. De aangepaste verkeersregeling leverde echter niet de gewenste resultaten op. Daarom werkten een aantal buurtbewoners in overleg met de politiezone Aarschot een nota met alternatieve voorstellen uit, gedragen door de buurt.
 
Op donderdag 7 september volgde op initiatief van burgemeester André Peeters hierover een overleg tussen een delegatie van de buurt, het stadsbestuur en de politiezone Aarschot. Alle betrokkenen kunnen zich vinden in het voorstel waarbij de enkele meters eenrichtingsverkeer in de Nonnenhoefstraat van kracht blijven, maar het eenrichtingsverkeer in de Groenstraat en Grotstraat vervangen wordt door enkele meters eenrichtingsverkeer in de Bloemsehoeve (op de aansluiting met de Groenstraat en Grotstraat). Waarschuwingsborden aan de toegang Mechelbaan/Grotstraat en Busschotstraat/Groenstraat zullen aangeven dat de Bloemsehoeve afgesloten is, en op die manier het sluipverkeer in de Groenstraat, Nonnenhoefstraat, Grotstraat en Bloemsehoeve tegengaan. De bewoners van de Nonnenhoefstraat, Groenstraat en Grotstraat kunnen hun straat na de aanpassing terug bereiken langs de Groenstraat en Grotstraat en niet meer alleen langs de Bloemsehoeve.
Burgemeester André Peeters: “De stad en de politiezone stellen de constructieve inbreng van de buurtbewoners en hun inspanningen om een gedragen oplossing te vinden, erg op prijs. Na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen zal de aangepaste verkeersregeling zo snel mogelijk ingevoerd worden.” (GMA)